Sklep internetowy z akcesoriami do drinków i zestawami barmańskimi Pytania? Dzwoń 600-835-157
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://sklep.2drink.pl/

 

Data publikacji: 27.09.2021

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.2drink.pl/ realizuje Dwie głowy Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Czarnkowska 4/48, 91-013 Łódź, NIP: 7262654350, KRS: 0000510312, REGON: 101776188

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@2drink.pl

 

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący:
  • osoba fizyczna,
  • osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • osoba prawna
  • ułomna osoba prawna
  • inne podmioty lub osoby dokonujące zakupu w sklepie.
 • Operator Płatności – Blue Media S.A.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.2drink.pl/strona/regulamin
 • Sprzedawca – Dwie głowy Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Czarnkowska 4/48, 91-013 Łódź, NIP: 7262654350, KRS: 0000510312, REGON: 101776188.

 

 • 2 Postanowienia wstępne
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  •  dostęp do Internetu,
  •  standardowy system operacyjny,
  •  standardowa przeglądarka internetowa,
  •  standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  •  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 • Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
 • Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:
  • umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
  • umowy o dostarczenie produktów materialnych dostępnych w Sklepie.
 • Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 • Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 4 Prawa własności intelektualnej
 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że niektóre produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 • 5 Zawieranie umowy
 • W celu zakupu produktu materialnego lub elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. Zapłata jest możliwa także za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:
  • umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych,
  • umowę o dostarczenie produktów materialnych.
 • Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 • 6 Dostawa
 • Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 • Dostawa kupionego produktu materialnego odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
  • Produkty materialne wysyłane są za pośrednictwem firmy Omnipack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Al. Jerozolimskie 85 lok 21, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przęz Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000604889, NIP: 5223055791, REGON : 363864156, z reguły następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
  • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  •  
 • Dostawa produktów materialnych ma miejsce z reguły w terminach:
  • Kurier DPD, Paczkomaty Inpost – następnego dnia roboczego po dniu nadania paczki,
  • Poczta Polska - Odbiór na Poczcie, w kiosku RUCH-u lub na stacji Orlen (na terenie Polski) – w ciągu 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki,
  • Pocztex Kurier 48 – w ciągu 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki.
 • Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem materialnym była otwierana bądź widać uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.
 • Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 7 Odstąpienie Kupującego od umowy
 • Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://sklep.2drink.pl/userdata/public/upload/_s2d_formularz_reklamacji_zwrotu.pdf?34
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zwrotu płatności wykonanych za pomocą szybkiego przelewu lub karty płatniczej, zwrot płatności zostanie wykonany za pośrednictwem Operatora Płatności na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 8 Odpowiedzialność za wady
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) przez okres 2 lat.
 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cdn.shoplo.com/5128/files/_s2d_formularz_reklamacji_zwrotu.pdf?34 jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

 

 • 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sklep.2drink.pl/strona/polityka_prywatnosci

 

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Kupujących.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 • Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

 

Inni klienci kupowali również...
Promocje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl